Dejepis - projekty 2007/2008 a pokračovanie v roku 2010

 

Na hodinách dejepisu v 9.A vznikol spontánne projekt, ktorý som pracovne nazval "Autentické príbehy 20. storočia". Deviataci sa pýtajú svojich starých rodičov, rodičov, prípadne známych na autentické spomienky o prelomových udalostiach v 20. storočí. Už prvé príspevky boli vynikajúce a zaujali nielen mňa, ale aj samotných žiakov. Za všetko hovorí napr. veta:"Vojna(druhá svetová) trvala tri dni". A je to naozaj pravda. Alebo iná veta:"Ľudí je veľa, preto môžu umierať i vraždiť". Ak neveríte čítajte. Stojí to skutočne za to. Viac menej je to nápad žiakov, možno preto ich to tak baví a zaujíma. V školskom roku 2009/2010 sme projekt doplnili o ľubovoľné zaujímavé príbehy z minulosti. Súčasťou zadania bol autentický príbeh, fotografia a zvuková nahrávka. Spracovali ich žiaci 5.A a 6.A.

Príspevky neprešli žiadnou pravopisnou ani obsahovou úpravou. Za text sú zodpovední uvedení žiaci. Uvedené názory nemusia byť totožné s názorom učiteľa. Aj ich pravopisné chyby sú výpovednou hodnotou o úrovni ovládania pravopisu v danej dobe :)