Zadania dejepis

Forma záverečného zadania projektu iTec

23.11.2011 19:25
Nasledujúci text je citátom z prideleného scénara v rámci projektu iTec.  "Tímy po návrate do tried začnú on-line výskum, začnú kategorizovať svoje zistenia a formulovať svoje závery. Po ukončení výskumu začnú pracovať na svojej prezentácii. Použijú svoj zdieľaný dokument ako základ, pridajú časovú líniu ako aj mapu zachytávajúcu umiestnenie jednotlivých sôch. Napíšu o tom krátky príbeh a video segment a to všetko spoja do jedného 10 minútového filmu. Na tomto filme sa podieľajú s...

Prvý scénar k projektu iTec

19.11.2011 17:35
Hlavnou témou je regionálna história - významné budovy v našom meste. Žiaci v oboch triedach budú pomocou nástroja TeamUp rozdelení do štvorčlenných skupín. Skupiny môžu byť rozdelené náhodne, podľa pohlavia, podľa charakterových vlastností žiakov, alebo učiteľom. Každý tím dostane sa úlohu zber dát o jednej z významných budov v našom okolí. Členovia tímu si budú musieť rozdeliť úlohy. V určených intervaloch bude musieť zástupca tímu nahrať 60 sekundové video na stránku TeamUp. Video má byť...

Zadania na školský rok 2011/2012

07.10.2011 11:20
Aj v tomto školskom roku bude vyhlásená projektová téma z dejepisu. Je presné znenie ešte nie je hotové. Dozviete sa ju v najbližších týždňoch. Prezentácia bude prebiehať ako každoročne v období dvoch týždňov pred zimnými prazdninami. S veľkou pravdepodobnosťou budeme vytvárať všetci jeden veľký projekt. Napríklad historické námestie (resp. budovy) Michaloviec.