Zadania úloh a projektov informatika

Zadania informatika

Zadanie - textový editor

02.11.2011 11:22
Vytvorte dokument v rozsahu 3 strán. Text si môžete stiahnuť z internetu, može sa aj opakovať. Nastavte rozloženie do troch stĺpcov. Na každej stránke bude jeden obrázok zasahujúci do dvoch stĺpcov. Text bude oramovaný. Hlavička bude obsahovať názov a logo napr. firmy. V päte budú kontaktné...

Tretie zadanie Power Point

24.10.2011 22:31
Tretie zadanie bude z technickej stránky také isté ako druhé. Veľký pozor si dajte na hudbu, ktorá bola problémom pri predošlom zadaní. Málokomu fungovala. Témou zadania je tento krát ľubovoľná európska krajina. Každý žiak si zvolí inú krajinu. Krajinu však neprezentujte z hľadiska zemepisného....

Zadanie 7. ročník a 8. ročník - Power Point

07.10.2011 10:42
Na budúcu hodinu si vymyslite dve témy. Naj. Niečo najväčšie, najkrajšie, najslavnejšie atď. Dve z dovôdu, aby ste mali jednu rezervnú tému. Každý žiak v skupine musí mať tému odlišnú. Snažte sa byť čo najoriginálnejší. Zatiaľ si máte pripraviť a rozmyslieť iba tému. Na ďalších hodinách a...