Krátko o mne

Osobné údaje
Meno: Ján Palkoci
Narodený: Pomerne nedávno ale už v minulom storočí :)
Znamenie: Rak (niekedy typický)
Stav: Ženatý, dve deti


Vzdelanie
Základná škola 1. -4. ročník Lastomír
Základná škola 5. -8. ročník Michalovce
Gymnázium Pavla Horova Michalovce
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 9/92 - 6/97
Aprobácia Dejepis - Filozofia
Diplomová práca: Slovanské osídlenie na Východoslovenskej nížine v 6. - 10. storočí
Špecializačné kvalifikačné štúdium Informatiky 2003- 2005
Téma záverečnej práce: Správa počítačovej učebne v praxi
Certifikovaný inštruktor Cisco Network Academy (prvý až štvrtý semester)
Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov - MPC Prešov


Pracovné skúsenosti
97 - 98 učiteľ v SOU poľnohospodárskom a Obchodnej akadémii Michalovce
99 - 2004 učiteľ a správca siete v základnej škole Moskovská 1 Michalovce
od augusta 2004 do 1.10.2010 - učiteľ a správca siete v Základnej škole P. Horova Michalovce
od 3.1.2005 - certifikovaný školiteľ v Školiacom centre Infoveku
od 15.9.2006 - september 2008 inštruktor v LCNA pri GPH Michalovce
od januára 2009 - do júna 2011 projektový manažér v projekte z ESF
od 1.10.2009 zástupca riaditeľa školy v ZŠ P. Horova Michalovce
od novembra 2010 lektor v národnom projekte MVP (Modernizácia vzdelávacieho procesu)


Ďalšie pracovné aktivity

V rokoch 1993 - 1998 účastník množstva archeologických výskumov pod vedením PhDr. Mariána Vizdala CSc. v spolupráci so SAV, Jagellonskou univerzitou v Krakove (Prof. J. Kozlowski). Výskumy neolitických osád v Zálužiciach, Slavkovciach, Zbudzi, Lúčkach, Moravanoch. Množstvo povrchových prieskumov okolia Zemplínskej Šíravy, povodia Tople, Laborca, Košickej kotliny. V roku 1998 vedúci záchranného výskumu tiszapolgárskeho objektu v Zálužiciach.


Úspešné projekty

2011 - európsky výskumný projekt iTec

2010 - projekty MVP a MPP

2009 - 20011 Projekt z ESF, OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú, rozpočet 166 902,03 Eur (5 028 090,50 Sk)

2008 - Jazykové laboratórium

2007 - SME v škole - informatika

2007 - Školy budúcnosti (vybavenie technikou)

2006 - Školy budúcnosti (e-learningový portál)

2006 - Digitálni Štúrovci 2006

2005 - Otvorená škola

2005 - Školiace stredisko Infoveku pri ZŠ P. Horova Michalovce

2004 – Letná škola Infovek – Certifikovaný lektor

2003 - Otvorená škola

2002 - Projekt na získanie servera

2001 - Infovek


Jazykové znalosti
Ruština (socialistické školstvo)
Nemčina (pomaly zabúdam)
Angličtina (technická počítačová)
Španielčina (nestratím sa a popýtam si jesť)
Latinčina (oficiálne absolvovaná skúška na vysokej - momentálne neviem takmer nič)


Záujmy

Od 7.11.1993 huslista vo folklórnom súbore Zemplín, vďaka čomu sa mi podarilo precestovať polovičku sveta. Ešte vždy história. Ak si dobre pamätám od piateho ročníka, kedy som prvýkrát prečítal Zamarovského a Herodotové Dejiny.