Európsky výskumný projekt iTec

19.11.2011 17:28

Naša škola získala možnosť zapojiť sa do európskeho výskumného projektu iTec. Na Slovensku sa bude tento projekt realizovať iba v 14 triedach a 2 z nich sú naše. V školskom roku 2011/2012 to budú triedy 7.A a 8.A. Predmetom, na ktorom sa bude projekt realizovať je dejepis. Projekt iTec je rozdelený na 5 fáz do roku 2014. Jeho hlavným cieľom je v 1000 triedach z 15 krajín Európskej únie hladať efektívnu metodiku na moderné vyučovanie v budúcnosti. Teda to ako sa budú žiaci v Európskej únii učiť možno o 10 rokov. My máme tu česť vyskúšať si to už dnes. Prvý scénar, podľa ktorého sa bude realizovať prvá hodina je uverejnený v časti zadania - dejepis.