Forma záverečného zadania projektu iTec

23.11.2011 19:25

Nasledujúci text je citátom z prideleného scénara v rámci projektu iTec. 

"Tímy po návrate do tried začnú on-line výskum, začnú kategorizovať svoje zistenia a formulovať svoje závery. Po ukončení výskumu začnú pracovať na svojej prezentácii. Použijú svoj zdieľaný dokument ako základ, pridajú časovú líniu ako aj mapu zachytávajúcu umiestnenie jednotlivých sôch. Napíšu o tom krátky príbeh a video segment a to všetko spoja do jedného 10 minútového filmu. Na tomto filme sa podieľajú s ostatnými tímami v triede a ostatné tímy ich môžu hodnotiť a komentovať. Všetky tímy sa rozhodnú zavesiť svoje prezentácie na Blog a tým ich sprístupniť svojim rodičom.

Nahrávajú novinky po skončení každého pracovného dňa, aby zachytili pokrok vo svojej práci.

Domáca úloha: Tímy pokračujú v práci aj po skončení hodiny v škole. Po poslednej hodine budú mať za úlohu prezrieť si všetky projekty, ktoré spracovali ostatné tímy. Každý tím má pridelený iný tím, ktorý bude hodnotiť. Členovia tímu spíšu svoje komentáre o projekte.

Na záver, každý tím spracuje svoju finálnu novinku, kde zosumarizujú celú svoju prácu na projekte."

Bližšie informácie na vyučovacej hodine.