Projekt iTec - 2. cyklus

26.03.2012 08:24

V mesiacoch apríl a máj 2012 budeme pokračovať v medzinárodnom projekte iTec. V druhom cykle to budú aktivity Tvorba tímov, Vzdelávanie s internetom a Reflexia. Žiaci sa opäť rozdelia do tímov v TeamUp-e. Po každej zaujímavej téme budú hľadať k danej téme zdroje z internetu. Zdroje môžu byť ľubovoľné - internetové stránky, videá, dokumenty, obrazové galérie, interaktívne cvičenia, hry, vážne aj zábavne. Jediným kritériom je, že zdroj musí súvisieť s témou. Tím sa spoločne rozhodne, či je zdroj vhodný alebo nie. Osmaci budú svoje výsledky uverejňovať na svojej triednej internetovej stránke. Siedmaci v zdieľanom dokumente na google docs. Vždy to bude link na daný zdroj. Na záver si urobíme jeden týžden prezentáciu najzaujímavejších výsledkov. Každý žiak dostane dve známky. Jednu za svoju aktivitu, druhú za prácu v tíme. Každý svoj postup a spoluprácu nahrajú žiaci podobne ako v prvom cykle do nástroja TeamUp.