Prvý scénar k projektu iTec

19.11.2011 17:35

Hlavnou témou je regionálna história - významné budovy v našom meste. Žiaci v oboch triedach budú pomocou nástroja TeamUp rozdelení do štvorčlenných skupín. Skupiny môžu byť rozdelené náhodne, podľa pohlavia, podľa charakterových vlastností žiakov, alebo učiteľom. Každý tím dostane sa úlohu zber dát o jednej z významných budov v našom okolí. Členovia tímu si budú musieť rozdeliť úlohy. V určených intervaloch bude musieť zástupca tímu nahrať 60 sekundové video na stránku TeamUp. Video má byť rozdelené do troch častí. Čo sme dosiahli, čo práve robíme a čo budeme robiť. Každý žiak získa jedinečný identifikátor do svojej triedy na stránke TeamUp. Pokrok v svojej práci budú hodnotiť jednotlivé tímy navzájom. Učiteľ to bude celé iba koordinovať. Úlohy, ktoré bude musieť splniť každý tím sú: vybrať sa vo svojom voľnom čase na prechádzku k vybranej historickej budove. Odfotografovať ju. Ak je možné urobiť nielen fotku exterieru (vonkajšku) ale aj interiéru (vnútra budovy). Polohu každej budovy určiť pomocou GPS súradníc (mobilom, navigáciou, pomocou Google Maps). Získať čo najviac informácii o budove z rôznych zdrojov. Písomné pramene, internet, ústne pramene. Na záver svoju budovu odprezentovať pred ostatnými a zároveň výsledky svojej práce nahrať na stránku TeamUp.

Stránku svojho tímu nájdete na adrese  https://teamup.aalto.fi/ 

Informácie o celom projekte nájdete na https://itec.eun.org

Identifikátor sa dozviete na vyučovacej hodine.