Tretie zadanie Power Point

24.10.2011 22:31

Tretie zadanie bude z technickej stránky také isté ako druhé. Veľký pozor si dajte na hudbu, ktorá bola problémom pri predošlom zadaní. Málokomu fungovala. Témou zadania je tento krát ľubovoľná európska krajina. Každý žiak si zvolí inú krajinu. Krajinu však neprezentujte z hľadiska zemepisného. Prezentujte ju ako veľvyslanec alebo majiteľ cestovnej  kancelárie, teda tak aby čo najviac zaujala tých komu ju budete prezentovať. Môžete do prezentácie začleniť prírodné krásy, možnosti turistiky, historické pamiatky či tradície jednotlivých krajín.