Účel stránky

01.11.2011 18:28

Stránky učiteľov vznikli z dôvodu lepšieho informovania žiakov a rodičov našej školy. Každý učiteľ si obsah svojej stránky tvorí sám. Iné stránky vytvárajú učiteľky prvého stupňa, iné vyučujúci druhého stupňa. Táto stránka bude slúžiť na zadania úloh a projektov z dejepisu a informatiky v mojich triedach a skupinách, ale aj na prezentáciu zaujímavých prác a projektov žiakov. Postupne sa budem snažiť presunúť sem obsah svojej starej stránky.