Zadanie 7. ročník a 8. ročník - Power Point

07.10.2011 10:42

Na budúcu hodinu si vymyslite dve témy. Naj. Niečo najväčšie, najkrajšie, najslavnejšie atď. Dve z dovôdu, aby ste mali jednu rezervnú tému. Každý žiak v skupine musí mať tému odlišnú. Snažte sa byť čo najoriginálnejší. Zatiaľ si máte pripraviť a rozmyslieť iba tému. Na ďalších hodinách a prípadne aj doma prezentáciu vypracujete. 

Technické požiadavky budú:

nelineárna prezentácia (teda klikacie menu), 

10 - 15 snímok,

kvalitných 20 fotografií,

bez použitej šablóny z power pointu (vlastná šablóna môže byť),

vlastné animácie,

hudobný doprovod (inštrumentálna hudba - môžete ju strihať cez Audacity),

kvalitné grafické prevedenie a samozrejme odprezentovanie pred celou skupinou.