Zadanie - textový editor

02.11.2011 11:22

Vytvorte dokument v rozsahu 3 strán. Text si môžete stiahnuť z internetu, može sa aj opakovať. Nastavte rozloženie do troch stĺpcov. Na každej stránke bude jeden obrázok zasahujúci do dvoch stĺpcov. Text bude oramovaný. Hlavička bude obsahovať názov a logo napr. firmy. V päte budú kontaktné informácie (telefón, web stránka a adresa). Všetky údaje môžu byť vymyslené. Na prvej strane budú tri slová, ktoré budú hypertextovým odkazom na tri rôzne stránky. Na druhej strane bude tabuľka s aplikovaným štýlom. Na tretej strane automatický číslovaný zoznam obsahujúci 7 ľubovoľných položiek. Text bude obsahovať tri názvy s nastaveným štýlom Nadpis1. Na konci dokumentu bude vytvorený automatický obsah.  Hotové zadanie pošlete minimálne 5 minút pred koncom hodiny na e-mailovú adresu vyučujúceho.