Oznamy

Nový dizajn web stránky

09.09.2014 14:25
Aj keď stránku už dlhšie aktívne nevyužívam, pretože už dva roky neučím dejepis, neodolal som ponuke vyskúšať novú "responsive" šablónu. 

Európsky výskumný projekt iTec - 4. cyklus

07.04.2013 15:24
Podrobnejšie informácie o ďalšom cykle nájdete tentokrát na novej stránke projektu itec.elfa.sk

Projekt iTec - 2. cyklus

26.03.2012 08:24
V mesiacoch apríl a máj 2012 budeme pokračovať v medzinárodnom projekte iTec. V druhom cykle to budú aktivity Tvorba tímov, Vzdelávanie s internetom a Reflexia. Žiaci sa opäť rozdelia do tímov v TeamUp-e. Po každej zaujímavej téme budú hľadať k danej téme zdroje z internetu. Zdroje môžu byť ľubovoľné - internetové stránky, videá, dokumenty, obrazové galérie, interaktívne cvičenia, hry, vážne aj zábavne. Jediným kritériom je, že zdroj musí súvisieť s témou. Tím sa spoločne rozhodne, či je...

Európsky výskumný projekt iTec

19.11.2011 17:28
Naša škola získala možnosť zapojiť sa do európskeho výskumného projektu iTec. Na Slovensku sa bude tento projekt realizovať iba v 14 triedach a 2 z nich sú naše. V školskom roku 2011/2012 to budú triedy 7.A a 8.A. Predmetom, na ktorom sa bude projekt realizovať je dejepis. Projekt iTec je rozdelený na 5 fáz do roku 2014. Jeho hlavným cieľom je v 1000 triedach z 15 krajín Európskej únie hladať efektívnu metodiku na moderné vyučovanie v budúcnosti. Teda to ako sa budú žiaci v Európskej únii...

Účel stránky

01.11.2011 18:28
Stránky učiteľov vznikli z dôvodu lepšieho informovania žiakov a rodičov našej školy. Každý učiteľ si obsah svojej stránky tvorí sám. Iné stránky vytvárajú učiteľky prvého stupňa, iné vyučujúci druhého stupňa. Táto stránka bude slúžiť na zadania úloh a projektov z dejepisu a informatiky v mojich triedach a skupinách, ale aj na prezentáciu zaujímavých prác a projektov žiakov. Postupne sa budem snažiť presunúť sem obsah svojej starej stránky.

Nové učiteľské web stránky

15.09.2011 17:48
Vďaka iniciatíve spoločnosti Webnode spúštame v školskom roku 2011/2012 učiteľské web stránky.