Archív článkov

Nový dizajn web stránky

09.09.2014 14:25
Aj keď stránku už dlhšie aktívne nevyužívam, pretože už dva roky neučím dejepis, neodolal som ponuke vyskúšať novú "responsive" šablónu. 

Európsky výskumný projekt iTec - 4. cyklus

07.04.2013 15:24
Podrobnejšie informácie o ďalšom cykle nájdete tentokrát na novej stránke projektu itec.elfa.sk

Projekt iTec - 2. cyklus

26.03.2012 08:24
V mesiacoch apríl a máj 2012 budeme pokračovať v medzinárodnom projekte iTec. V druhom cykle to budú aktivity Tvorba tímov, Vzdelávanie s internetom a Reflexia. Žiaci sa opäť rozdelia do tímov v TeamUp-e. Po každej zaujímavej téme budú hľadať k danej téme zdroje z internetu. Zdroje môžu byť...

Forma záverečného zadania projektu iTec

23.11.2011 19:25
Nasledujúci text je citátom z prideleného scénara v rámci projektu iTec.  "Tímy po návrate do tried začnú on-line výskum, začnú kategorizovať svoje zistenia a formulovať svoje závery. Po ukončení výskumu začnú pracovať na svojej prezentácii. Použijú svoj zdieľaný dokument ako základ,...

Prvý scénar k projektu iTec

19.11.2011 17:35
Hlavnou témou je regionálna história - významné budovy v našom meste. Žiaci v oboch triedach budú pomocou nástroja TeamUp rozdelení do štvorčlenných skupín. Skupiny môžu byť rozdelené náhodne, podľa pohlavia, podľa charakterových vlastností žiakov, alebo učiteľom. Každý tím dostane sa úlohu zber...

Európsky výskumný projekt iTec

19.11.2011 17:28
Naša škola získala možnosť zapojiť sa do európskeho výskumného projektu iTec. Na Slovensku sa bude tento projekt realizovať iba v 14 triedach a 2 z nich sú naše. V školskom roku 2011/2012 to budú triedy 7.A a 8.A. Predmetom, na ktorom sa bude projekt realizovať je dejepis. Projekt iTec je...

Zadanie - textový editor

02.11.2011 11:22
Vytvorte dokument v rozsahu 3 strán. Text si môžete stiahnuť z internetu, može sa aj opakovať. Nastavte rozloženie do troch stĺpcov. Na každej stránke bude jeden obrázok zasahujúci do dvoch stĺpcov. Text bude oramovaný. Hlavička bude obsahovať názov a logo napr. firmy. V päte budú kontaktné...

Účel stránky

01.11.2011 18:28
Stránky učiteľov vznikli z dôvodu lepšieho informovania žiakov a rodičov našej školy. Každý učiteľ si obsah svojej stránky tvorí sám. Iné stránky vytvárajú učiteľky prvého stupňa, iné vyučujúci druhého stupňa. Táto stránka bude slúžiť na zadania úloh a projektov z dejepisu a informatiky v mojich...

Tretie zadanie Power Point

24.10.2011 22:31
Tretie zadanie bude z technickej stránky také isté ako druhé. Veľký pozor si dajte na hudbu, ktorá bola problémom pri predošlom zadaní. Málokomu fungovala. Témou zadania je tento krát ľubovoľná európska krajina. Každý žiak si zvolí inú krajinu. Krajinu však neprezentujte z hľadiska zemepisného....

Zadania na školský rok 2011/2012

07.10.2011 11:20
Aj v tomto školskom roku bude vyhlásená projektová téma z dejepisu. Je presné znenie ešte nie je hotové. Dozviete sa ju v najbližších týždňoch. Prezentácia bude prebiehať ako každoročne v období dvoch týždňov pred zimnými prazdninami. S veľkou pravdepodobnosťou budeme vytvárať všetci jeden veľký...
Záznamy: 1 - 10 zo 16
1 | 2 >>